Hemeroteca

Núm. article:   0014
Núm. revista:   1
Autor:   Alberich i Mariné, Joan
Títol:   ¿Sabíeu que...? La transcripció d'alguns noms del grec al català.
Mot clau 1:   Qüestions de llengua
Mot clau 2:   N/A