Hemeroteca

Núm. article:   0130
Núm. revista:   13
Autor:   Grup de treball TòPICS, MITES i TRADIcions
Títol:   El tema de la mort dels animals a la literatura.
Mot clau 1:   Literatura
Mot clau 2:   Tradició clàssica