Hemeroteca

Núm. article:   0119
Núm. revista:   12
Autor:   Bartolomé, J.L.
Títol:   l'empremta llatina en el lèxic vitícola de l'alemany.
Mot clau 1:   Qüestions de llengua
Mot clau 2:   N/A