Hemeroteca

Núm. article:   0104
Núm. revista:   10
Autor:   Gració i Mur, Guillem
Títol:   Els textos grec i llatí de la trilíngüe tortosina.
Mot clau 1:   Qüestions de llengua
Mot clau 2:   Epigrafia