Hemeroteca

Núm. article:   0102
Núm. revista:   10
Autor:   Filigrana, Joan
Títol:   Els misteris Eleusins: una proposta eucarística.
Mot clau 1:   Mitologia
Mot clau 2:   Tradició clàssica